กลับมาอีกครั้ง กับโปรฯ ม้าหมุน ที่ Let’s Play โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
 

เพิ่มเพื่อน

กลับมาอีกครั้ง กับโปรฯ ม้าหมุน
ที่ Let’s Play โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

1 – 30 ก.ย. 63

กลับมาอีกครั้ง กับโปรฯ ม้าหมุน
ฟรี!! เครื่องเล่นม้าหมุน หรือรถไฟ 1 ครั้ง (มูลค่า 50 บาท)
เมื่อเติมเงินครั้งละ 300 บาท

ที่ Let’s Play ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

เงื่อนไข
- เฉพาะการใช้บริการที่สวนสนุก Let’s Play ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง เท่านั้น
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท