ทำฟันฟรี ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย
 

เพิ่มเพื่อน

ทำฟันฟรี ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

1 - 30 พ.ย. 63

ทำฟันฟรีที่ Soft&Smile พร้อมรับของสมนาคุณอีกด้วย 
รีบมาใช้สิทธิ์ก่อนสิ้นปี "สร้างยิ้มสวยอย่างนิ่มนวล เพื่อคุณ"

เงื่อนไข
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

*เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ / โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย / โรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด / หมายเหตุ:.-แทนสกุลเงินบาท