Store Location
สาขาฉะเชิงเทรา
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: เลขที่ 910 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : (038) - 564 - 311 - 21
โทรสาร : (038) - 564 - 333
เวลาเปิด-ปิด: 10.00 - 21.00