Store Location
สาขาสมุทรปราการ
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ
ที่อยู่: เลขที่ 789 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : (02) - 174 - 2911 - 21        
โทรสาร : (02) - 174 - 2900
เวลาเปิด-ปิด: 10.00 น. - 22.00 น. (ทุกวัน)        

ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
ยกเว้น ท็อปส์ มาร์เก็ต, ร้านขายยา, ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery) เปิดให้บริการตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้