Store Location
สาขาจันทบุรี
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาจันทบุรี
ที่อยู่: 22/107 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : (039) 340 348-57
โทรสาร : (039) 303 114
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 11.00-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.00 น.