Store Location
สาขาเชียงใหม่
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่่
ที่อยู่: 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053) 203-640-59
โทรสาร : (053) 283-129
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 11.00-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.00 น.