Store Location
สาขาเชียงราย
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่: เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : (053) 179 990-99
โทรสาร : (053) 179 980
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 11.00-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.30 น.