Store Location
สาขาหาดใหญ่
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่: 9 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074) 354 503 - 9
โทรสาร : (074) 220 157
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.