Store Location
สาขาขอนแก่น
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาขอนแก่น
ที่อยู่: 99/2 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043) 288 288-97
โทรสาร : (043) 288 298
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.00 น.