Store Location
สาขานครศรีธรรมราช
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช
ที่อยู่: 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : (075) 318 012-20
โทรสาร : (075) 318 010
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.