Store Location
สาขาตรัง
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง
ที่อยู่: 138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ : (075) 820 222-40
โทรสาร : (075) 820 211
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 11.00-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.30 น.