Store Location
สาขาอุบลราชธานี
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่: 221 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : (045) 241 268
โทรสาร : (045) 241 877
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์ - ศุกร์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด 10.30-21.00 น.