Store Location
สาขาอุดรธานี
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี
ที่อยู่: 277/2 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 242 777
โทรสาร : (042) 248 780
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 21.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 – 22.00 น.